...
ที่ เขต งบประมาณ
1.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 800,260 
2.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 437,270 
3.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1,890,760 
4.  สพป.เชียงราย เขต 1 479,400 
5.  สพป.เชียงราย เขต 2 453,400 
6.  สพป.เชียงราย เขต 3 715,110 
7.  สพป.เชียงราย เขต 4 413,500 
8.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 623,110 
9.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 468,480 
10.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 1,269,780 
11.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 1,160,400 
12.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 745,970 
13.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 623,570 
14.  สพป.ตาก เขต 1 591,350 
15.  สพป.ตาก เขต 2 290,590 
16.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 406,800 
17.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 814,710 
18.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 879,120 
19.  สพป.น่าน เขต 1 628,220 
20.  สพป.น่าน เขต 2 1,645,500 
21.  สพป.พะเยา เขต 1 824,000 
22.  สพป.พะเยา เขต 2 966,260 
23.  สพป.พิจิตร เขต 1 408,080 
24.  สพป.พิจิตร เขต 2 550,930 
25.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 386,500 
26.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 1,203,280 
27.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 1,051,500 
28.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 771,160 
29.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 1,125,020 
30.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 1,964,270 
31.  สพป.แพร่ เขต 1 158,000 
32.  สพป.แพร่ เขต 2 431,300 
33.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 385,400 
34.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 1,172,120 
35.  สพป.ลำปาง เขต 1 588,750 
36.  สพป.ลำปาง เขต 2 660,590 
37.  สพป.ลำปาง เขต 3 506,790 
38.  สพป.ลำพูน เขต 1 232,000 
39.  สพป.ลำพูน เขต 2 588,730 
40.  สพป.สุโขทัย เขต 1 1,104,910 
41.  สพป.สุโขทัย เขต 2 1,355,700 
42.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 399,220 
43.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 150,000 
44.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 11,600 
45.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 1,965,000 
46.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 1,426,500 
47.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 2,106,920 
48.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 1,243,500 
49.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 1,410,890 
50.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 1,747,850 
51.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 65,000 
52.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 1,585,520 
53.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 1,203,670 
54.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 1,280,940 
55.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 1,144,810 
56.  สพป.นครพนม เขต 1 1,379,000 
57.  สพป.นครพนม เขต 2 2,757,090 
58.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 481,750 
59.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 794,260 
60.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 769,380 
61.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 421,800 
62.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 2,960,960 
63.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 1,254,870 
64.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 1,995,400 
65.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 485,800 
66.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 2,019,170 
67.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 746,020 
68.  สพป.บึงกาฬ 2,272,510 
69.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 957,170 
70.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 810,900 
71.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 299,990 
72.  สพป.มุกดาหาร 2,301,980 
73.  สพป.ยโสธร เขต 1 1,543,350 
74.  สพป.ยโสธร เขต 2 701,380 
75.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 1,562,030 
76.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 3,549,570 
77.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 1,560,020 
78.  สพป.เลย เขต 1 528,000 
79.  สพป.เลย เขต 2 1,612,980 
80.  สพป.เลย เขต 3 585,000 
81.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 2,674,800 
82.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 2,723,640 
83.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 1,266,000 
84.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 865,000 
85.  สพป.สกลนคร เขต 1 1,339,950 
86.  สพป.สกลนคร เขต 2 646,810 
87.  สพป.สกลนคร เขต 3 2,258,370 
88.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 849,790 
89.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 1,290,150 
90.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 2,355,030 
91.  สพป.หนองคาย เขต 1 535,000 
92.  สพป.หนองคาย เขต 2 617,650 
93.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 1,054,710 
94.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 338,000 
95.  สพป.อำนาจเจริญ 3,091,190 
96.  สพป.อุดรธานี เขต 1 1,602,460 
97.  สพป.อุดรธานี เขต 2 1,727,920 
98.  สพป.อุดรธานี เขต 3 1,392,880 
99.  สพป.อุดรธานี เขต 4 1,137,380 
100.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 1,503,100 
101.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 1,215,880 
102.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 2,048,570 
103.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 374,700 
104.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 3,300,250 
105.  สพป.กรุงเทพมหานคร 234,900 
106.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 508,800 
107.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 713,200 
108.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 1,405,900 
109.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 130,000 
110.  สพป.จันทบุรี เขต 1 839,300 
111.  สพป.จันทบุรี เขต 2 642,400 
112.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 555,500 
113.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 316,410 
114.  สพป.ชลบุรี เขต 1 323,800 
115.  สพป.ชลบุรี เขต 2 899,200 
116.  สพป.ชลบุรี เขต 3 808,500 
117.  สพป.ชัยนาท 1,059,000 
118.  สพป.ตราด 829,160 
119.  สพป.นครนายก 636,900 
120.  สพป.นครปฐม เขต 1 1,365,390 
121.  สพป.นครปฐม เขต 2 150,000 
122.  สพป.นนทบุรี เขต 1 175,300 
123.  สพป.นนทบุรี เขต 2 184,700 
124.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 75,000 
125.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 150,000 
126.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 775,400 
127.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 643,440 
128.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 390,000 
129.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 227,500 
130.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 252,000 
131.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 195,110 
132.  สพป.ระยอง เขต 2 814,900 
133.  สพป.ราชบุรี เขต 1 193,100 
134.  สพป.ราชบุรี เขต 2 122,300 
135.  สพป.ลพบุรี เขต 1 1,067,610 
136.  สพป.ลพบุรี เขต 2 1,447,930 
137.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 75,000 
138.  สพป.สมุทรสงคราม 299,900 
139.  สพป.สมุทรสาคร 593,900 
140.  สพป.สระแก้ว เขต 1 958,500 
141.  สพป.สระแก้ว เขต 2 860,780 
142.  สพป.สระบุรี เขต 1 246,200 
143.  สพป.สระบุรี เขต 2 412,800 
144.  สพป.สิงห์บุรี 308,500 
145.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 383,130 
146.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 3,346,050 
147.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 600,000 
148.  สพป.อ่างทอง 236,800 
149.  สพป.กระบี่ 2,192,940 
150.  สพป.ชุมพร เขต 1 386,110 
151.  สพป.ชุมพร เขต 2 1,931,700 
152.  สพป.ตรัง เขต 1 1,384,500 
153.  สพป.ตรัง เขต 2 1,415,400 
154.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 778,800 
155.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 1,412,300 
156.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 1,044,000 
157.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 547,600 
158.  สพป.นราธิวาส เขต 1 602,600 
159.  สพป.นราธิวาส เขต 2 746,180 
160.  สพป.ปัตตานี เขต 2 1,552,230 
161.  สพป.ปัตตานี เขต 3 276,000 
162.  สพป.พังงา 486,600 
163.  สพป.พัทลุง เขต 1 887,700 
164.  สพป.พัทลุง เขต 2 1,882,700 
165.  สพป.ภูเก็ต 75,000 
166.  สพป.ยะลา เขต 1 493,020 
167.  สพป.ยะลา เขต 2 166,500 
168.  สพป.ยะลา เขต 3 362,730 
169.  สพป.ระนอง 913,050 
170.  สพป.สงขลา เขต 1 647,800 
171.  สพป.สงขลา เขต 2 1,426,100 
172.  สพป.สงขลา เขต 3 1,085,600 
173.  สพป.สตูล 2,013,960 
174.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 900,000 
175.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 1,681,700 
176.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 1,461,610 
177.  โรงเรียนสังกัด สช. 1,378,800 
178.  โรงเรียนสังกัด อปท. 357,400 
งบประมาณทั้งหมด
175,018,460 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. SLS Data Analytics