ที่ เขต งบประมาณ
1.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 2,193,850 
2.  สพป.เชียงราย เขต 1 803,430 
3.  สพป.เชียงราย เขต 2 1,858,170 
4.  สพป.เชียงราย เขต 3 2,701,220 
5.  สพป.เชียงราย เขต 4 2,236,100 
6.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 472,400 
7.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 1,477,950 
8.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 2,778,970 
9.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 668,400 
10.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 1,359,250 
11.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 858,170 
12.  สพป.ตาก เขต 1 295,400 
13.  สพป.ตาก เขต 2 2,255,800 
14.  สพป.น่าน เขต 2 1,064,260 
15.  สพป.พะเยา เขต 1 401,400 
16.  สพป.พะเยา เขต 2 545,400 
17.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 2,878,600 
18.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 861,050 
19.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 2,549,370 
20.  สพป.แพร่ เขต 1 201,400 
21.  สพป.แพร่ เขต 2 451,000 
22.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 935,000 
23.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 2,341,490 
24.  สพป.ลำปาง เขต 1 715,500 
25.  สพป.ลำปาง เขต 2 810,600 
26.  สพป.ลำปาง เขต 3 591,600 
27.  สพป.ลำพูน เขต 1 400,800 
28.  สพป.ลำพูน เขต 2 249,000 
29.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 174,400 
30.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 656,320 
31.  สพป.สุโขทัย เขต 1 19,800 
32.  สพป.สุโขทัย เขต 2 1,134,800 
33.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 443,700 
34.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 869,000 
35.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 998,400 
36.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 755,650 
37.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 1,072,400 
38.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 310,100 
39.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 202,400 
40.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 1,274,900 
41.  สพป.พิจิตร เขต 1 153,200 
42.  สพป.พิจิตร เขต 2 248,100 
43.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 0 
44.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 0 
45.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 0 
46.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 0 
47.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 0 
48.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 0 
49.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 0 
50.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 0 
51.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 0 
52.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 0 
53.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 0 
54.  สพป.นครพนม เขต 1 0 
55.  สพป.นครพนม เขต 2 0 
งบประมาณทั้งหมด
43,268,750 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. SLS Data Analytics